Circ Social

Eina Educativa Joc i creativitat Comunitat Valors EntrenamentEina Educativa Joc i creativitat Comunitat Valors Entrenament

AIRE Circ Social

El Circ Social es presenta com una valuosa eina educativa per a impulsar canvis socials. La seva missió central és conrear valors, habilitats i capacitats, tant a nivell individual com grupal, amb la finalitat d’elevar la qualitat de vida mitjançant diverses disciplines de circ.

Aquesta iniciativa implica una intervenció socioeducativa i la construcció de relacions comunitàries a través del circ, advocant per la democratització de la cultura i l’art. La seva essència es manifesta en l’acció comunitària, en donar visibilitat a col·lectius menys privilegiats, i en proporcionar recursos innovadors a diversos agents socials.

El Circ Social no sols entreté i meravella, sinó que també desencadena un canvi fonamental, sembrant les llavors d’una comunitat més forta, cohesionada i conscient.

Des de la perspectiva del treball amb l’habilitat corporal, sustentat en un entrenament rigorós, es fomenta l’educació en valors, el joc i la creativitat. Això es tradueix en l’enfortiment de l’apoderament individual, grupal i comunitari, la gestió de conflictes, la disciplina per a aprendre, la inclusió social, el respecte, la igualtat, la confiança, la tolerància, la comunicació i la cooperació.

En aquest entorn, cada exercici es converteix en una metàfora vivent, ensenyant lliçons profundes sobre la vida i la convivència. En donar vida a aquests valors, el Circ Social s’erigeix com un far que il·lumina el camí cap a una societat més inclusiva, tolerant i col·laborativa.